Forside

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for de 28 kommuner i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm), fortrinsvis hvad angår antallet af vogne, vognenes standard, takster og kundeservice.

Nævnet udsteder tilladelser til vognmænd og førerkort til chauffører og udfører i øvrigt alle opgaver efter taxilovgivningen, herunder kundeklager.