Find svarerne på hjemmesiden: www.taxilov.dk, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oprettet i anledning af den nye taxilov.

Fornyelse af tilladelser (taxi, limousine, sygetransport)

 Taxinævnets administrative praksis omkring fornyelse af tilladelser indebærer, at en fornyelsessag startes op 2-3 måneder før fornyelsen udløber. En sådan praksis har nævnet fra et tidligt tidspunkt været nødt til at indføre pga. det store antal af tilladelser , som nævnet føre tilsyn med.

Selvom den nye taxilov træder i kraft 1. januar 2018, følger Taxinævnet fortsat sin administrative praksis omkring fornyelse af tilladelser.  Dvs. hvis ikke du allerede er blevet kontaktet af Taxinævnet omkring fornyelse af din(e) tilladelser, har Taxinævnet ikke mulighed for at forny din(e) tilladelse(r). Du skal i stedet rette henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på konvertering af din(e) tilladelse(r).