Offentlig referat fra nævnsmødet den 12. juni 2017 med bilag

Bilag til punkt 3. Udkast til notat om udviklingen i antallet af taxitilladelser

Bilag til punkt 4. Referat og pressemeddelelse fra evalueringsmøde med 4×48