Referat af møde i kontaktudvalget den 30. november 2016