30. september 2015/ FG
J.nr. 3.00 / 370 – 396

Taxinævnet har på sit møde i dag besluttet at udvide antallet af ledige taxitilladelser til chauffører med 20.

Det betyder, at der i alt vil være 70 ledige taxitilladelser til chauffører med ansøgningsfrist den 30. oktober 2015.

De tidligere fastsatte kriterier (jf. opslag af 29. januar 2015) for udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere ændres ikke.

Da Taxinævnet regner med at modtage mange ansøgninger, forventer vi at de ledige taxitilladelser til chauffører tidligst kan blive udstedt i 2. kvartal 2016. Tilladelserne udstedes ikke på én gang, men løbende.

Med venlig hilsen

Frida Gisladóttir
sekretariatschef