Den nye taxilov træder i kraft den 1. januar 2018 og administreres af Trafikstyrelsen. Hvis du har spørgsmål til den nye lov, skal du kontakte dem.