Mødet blev udsat, da nævnet ikke var beslutningsdygtigt. Nævnet er ifølge dets vedtægter først beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af nævnets medlemmer er til stede. I mødet deltog 6 medlemmer ud af 13.