Kørepligt

Føreren af en taxi fra Taxinævnet i Region Hovedstaden (område 1) har pligt til at udføre kørsel inden for landets grænser med det antal passagerer, som køretøjet er godkendt til at befordre, fra et hvilket som helst sted i de 28 kommuner i Regionen, hvis dette kan ske over land og faste bro- og tunnelforbindelser.

Føreren har pligt til at medtage blinde eller svagtseende personer med førerhund, medmindre dette vil være til gene for førerens helbred.

Føreren må ikke uden om bestillingskontoret modtage bestillinger på kørsel, hvor taxien skal afhente kunder på et bestemt sted.

Kørslen skal foregå uden ophold og uden unødige omveje til det sted, som kunden har forlangt. Såfremt kunden anviser en anden vej, skal denne vej dog følges. Under turen skal føreren afsætte eller optage passagerer eller bagage efter kundens anvisning.