Fornyelse af førerkort

Den nye Taxilov er trådt i kraft den 1. januar 2018. Du skal fremover ansøge Trafikstyrelsen om fornyelse.