Fakta om nævnet

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for de 28 kommuner i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden (ekskl.Bornholm), fortrinsvis hvad angår antallet af vogne, vognenes standard, takster og kundeservice.

Nævnet udsteder tilladelser til vognmænd og førerkort til chauffører og udfører i øvrigt alle opgaver efter taxilovgivningen, herunder kundeklager.

Se nævnets vedtægter her

Sammensætningen af Taxinævnet i Region Hovedstaden

København

 • Borgerrepræsentant Jakob Hougaard (A)
 • Borgerrepræsentant Ulrik Kohl (Ø)
 • Borgerrepræsentant Karin Storgaard (O)

Frederiksberg

 • Borgmester Jørgen Glenthøj (C)

Frederikssund, Gribskov og Halsnæs

 • Viceborgmester Jannick Petersen (V) – Gribskov

Øvrige Kommuner

 • Borgmester Jesper Würtzen (A)* Formand – Ballerup
 • Byrådsmedlem Thomas Bak (V)* – Fredensborg
 • Borgmester Morten Slotved (C)- Hørsholm
 • 1. viceborgmester Allan Holst (A) – Dragør
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer (O) – Dragør
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen (C) – Hvidovre
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Franz Hansen (A) – Brøndby
 • Byrådsmedlem Gustav Juul (V) – Furesø

*) Medlem af nævnets forretningsudvalg.