Dagsorden – møde i kontaktudvalget den 22. marts 2017