Pressemeddelelse

Påbud om vagtordning

Pressemeddelelse – påbud om vagtordning

Nettet strammes om Uberchauffører

2017 bliver året, hvor antallet af taxachauffører, der bliver afsløret i også at køre for den ulovlige tjeneste, Uber, stiger markant. Det forudser Taxinævnet i Region Hovedstaden. I november slog en landsretsdom endeligt fast, at Uber er ulovlig i Danmark. Den dom baner vejen for flere sager mod chauffører, der […]

Ulovlig uberkørsel

Taxachauffører i Region Hovedstaden, der også har kørt ulovlig uberkørsel, har frit lejde til at melde sig ud af Uber til 9 december 2016. Hvis ikke risikerer de, at deres førerkort tilbagekaldes. ”Dokumentér at I har meldt jer ud af Uber inden 9. december 2016, så slår vi en streg […]

Pressemeddelelse – takststigning udskudt

07. oktober 2015/ FG J.nr. 2.31 / 143 – 502 Beslutning om takststigning udskudt til februar 2016 Taxinævnet besluttede på sit møde den 30. september 2015, at udskyde spørgsmålet om takststigning som følge af bortfald af frikørselsordningen, til nævnets førstkommende møde i 2016 (februar). Der er aktuelt ikke en målbar […]

Pressemeddelelse – antal ledige taxitilladelser til chauffører hæves til 70

30. september 2015/ FG J.nr. 3.00 / 370 – 396 Taxinævnet har på sit møde i dag besluttet at udvide antallet af ledige taxitilladelser til chauffører med 20. Det betyder, at der i alt vil være 70 ledige taxitilladelser til chauffører med ansøgningsfrist den 30. oktober 2015. De tidligere fastsatte […]

Pressemeddelelse – Taxinævnet bekymret for passagersikkerheden i nyt taxikoncept

19. november 2014/ FG J.nr. 9.09 / 1010 – 98 Taxinævnet bekymret for passagersikkerhed i nyt taxi-koncept Bilerne kører udenom alle gældende regler, kunderne har ingen mulighed for at klage til en officiel myndighed, myndighederne kan ikke fratage udøverne deres licenser, fordi de ingen licenser har, og passagererne har ingen […]

Pressemeddelelse – takstforhøjelse

06. oktober 2014/ FG J.nr. 2.31 / 143 – 485 Takstforhøjelse på 1,99 procent Taxinævnet i Region Hovedstaden besluttede på sit møde den 24. september 2014, at forhøje taxipriserne med 1,99 procent. Forhøjelsen følger stigningerne i prisindekset fra Danmarks Statistik om de merudgifter, som erhvervet har fået siden takstforhøjelsen for […]

Pressemeddelelse – 50 nye taxitilladelser

29. september 2014/ HO J.nr. 3.00 / 370 – 327 Taxinævnet i Region Hovedstaden har på sit møde den 24. september 2014 besluttet, at opslå 50 taxitilladelser til uddeling i det nye år. Endvidere vil der igen omkring årsskiftet 2015/2016 blive uddelt yderligere et antal tilladelser. Antallet vil dog først […]