Nyheder

Digital post til vognmænd og chauffører

Taxinævnet er overgået til digital post, og for dig betyder det, at du modtager brevene digitalt, og således ikke længere får breve fra os i papirform, med mindre du har opnået fritagelse for digital post. Hvis du er vognmand, så sender vi brevet til dit cvr. nr. Hvis du er […]

Begrænsning i tilmelding til førerkortprøven

I dag er der ingen begrænsninger på, hvor ofte du kan tilmelde dig til en førerkortprøve. Da vi har lange ventetider, har vi besluttet at der skal indføres en begrænsning på, hvor ofte du kan gå op til førerkortprøven. Du kan fremover maks. gå op til prøven 4 gange indenfor […]

Svar på spørgsmål om ansøgning til taxitilladelser

Hvordan får jeg ansøgningsskemaet? Ansøgningsskemaer til begge typer tilladelser bliver lagt på Taxinævnets hjemmeside fra om eftermiddagen den 30. september 2015. Du skal selv udskrive det for dig relevante ansøgningsskema. Hvornår er ansøgningsfristen? Det afhænger af, hvilken type tilladelse du søger. Ansøgningsfristen for de 70 tilladelser, der kan søges af […]

Ansøgningsfristen er slut

Ansøgningsfristen til at ansøge om én taxitilladelse er slut. Taxinævnet har modtaget: 346 ansøgninger fra chauffører, inklusive 9 ansøgninger som handicappet. 29 ansøgninger fra vognmænd til de 10 geografisk betingede tilladelser. De 10 vognmandstilladelser forventes at blive færdigbehandlet inden jul. De 70 tilladelser til nye vognmænd vil blive uddelt løbende. […]

Login med NemID til førerkortprøven

Bestil tid til førerkortprøve – Login med NemID Fra mandag den 4. januar 2016 kræver bookinger til førerkortsprøven/sygetransportprøven i vores bookingsystem ”GECKO Booking” login via NemID. Altså kan tider til førerkortsprøve eller sygetransportprøve kun foretages ved brug af NemID. Således garanteres en høj sikkerhed, og brugernavn og adgangskode er derfor […]

10 vognmænd fik en tilladelse med geografisk begrænsning

Finn Mogensen Kenneth Erik Larsen Frank Høgh Øzgen Yücel Hendrik Adam Larsen Ole Stampe Jan Schmidt Nissen Shafiq Ratique Mohammad Chaudhry Afzal Kim Egon Møller

2 måneders karantæne til førerkortprøven

Taxinævnets sekretariat oplever dagligt, at ansøgere til førerkortprøven udebliver, har glemt sine bilag, eller kommer for sent til prøven. Dette medfører stor spildtid, idet tiden ikke kan bruges af en anden ansøger. Derfor er der i øjeblikket lang ventetid for at komme til prøve. For at afhjælpe den lange ventetid, […]

Prisindeks

Taxitabel 3. kvt 15

Opslag – ledige taxitilladelser

Ansøgningsfristen er slut. Opslag ledige taxitilladelser Bilag 1 Point Bilag 2 Lovkrav Bilag 3 Bilag 4 Kriterier Bilag 5 Indtegt Klik på overstående links for at se bilag