Nyheder

Fornyelse af tilladelse

Når eksisterende vognmandsvirksomheder fremover vil dokumentere, at de opfylder egenkapitalkravet på baggrund af regnskab og årsopgørelse, skal de udover at fremsende seneste underskrevne årsregnskab og årsopgørelse fra SKAT også fremsende skattemappe med personlige og erhvervsmæssige skatteoplysninger. Ændringen sker for at effektivisere behandlingen af fornyelsessager i sekretariatet. Du finder vejledningen om […]

Prisindeks for 3. kvartal 2016

taxitabel-3-kvt-16

Starttakst 24. kr. i Københavns Lufthavn

En taxitur fra Københavns Lufthavn betragtes som en gadetur. Det betyder, at starttaksten – dvs. det beløb, som taxametret viser, når taxituren starter – udgør 24,- kr.* Taxinævnet opfordrer derfor taxikunder, der oplever at blive opkrævet en højere starttakst** fra holdepladsen (Kaperrækken) i Københavns Lufthavn – til nægte at betale […]

Skærpet regler i forbindelse med bortkomst af førerkort

Taxinævnet har skærpet reglerne i forbindelse med bortkomst af førerkort. Læs mere her.

Prisindeks

Taxiindeks 1 kvartal 2016 Taxiindeks 2. kvartal 2016

Har du søgt om taxitilladelse – der er høringsbrev på vej

Er du chauffør og har søgt om en af de 70 tilladelser – kan du forvente at modtage et høringsbrev fra os i løbet af marts/april måned. I din e-boks. I høringsbrevet kan du se, hvor mange point, vi har givet din ansøgning. Vi sender høringsbreve ud, så hurtigt som vi […]

55 har fået tilsagn om en af de 70 nye taxitilladelser

15 får brev i dag, om at de må afvente behandlingen af de handicappede ansøgere. Derefter bliver der sendt afslag til de resterende. Taxinævnets sekretariat har gennemgået alle ansøgningerne til de 70 nye taxitilladelser. Sekretariatet modtog i alt 346 ansøgninger, heraf var der 209 ansøgninger, som opfyldte grundkravet og opnåede […]

Beretning for 2015

Beretning 2015

Statistik for 2015

Statistik for 2015