Nyheder

Ændring af telefontid i Taxinævnet

Pr. 1. december 2017 ændres Taxinævnets telefontid til onsdag fra kl. 9.00 – 12.00.

Ny Taxilov pr. 1. januar 2018 – Fornyelse af førerkort og førerkortprøve

Ny Taxilov pr. 1. januar 2018 – Fornyelse af førerkort og førerkortprøve

Pressemeddelelse om nye taxipriser pr. 29. oktober 2017

Pressemeddelelse om nye takster pr. 29. oktober 2017

Lang ventetid til førerkortprøven

Der er desværre lang ventetid til førerkortprøven i øjeblikket. Vi oplever at mange udebliver uden af melde afbud, eller mangler bilag, og derved ikke kan komme til prøve. Dette betyder at ventetiden bliver endnu længere. Vi vil derfor opfordre jer til at tjekke, at I har alle bilag med til […]

Prisindeks 2. kvartal 2017

Taxitabel 2. kvt 17

Pressemeddelelse – Taxinævnet pålægger 4x48Taxinord at lave vagtordning

Pressemeddelelse

Taxinævnets bemærkninger til forslag om ny taxilov

Taxinævnets bemærkniger til udkast til forslag til ny taxilov

Prisindeks for 1. kvartal 2017

Taxitabel 1. kvt 17

Trafikbøger

Du kan som vognmand købe op til 5 trafikbøger per tilladelse per kvartal.   Hvis du har mere end én tilladelse kan du med fordel forhåndsbestille dine trafikbøger. Du skal blot sende en udfyldt bestillingsseddel – Link til bestilling af trafikbøger– til taxi@frederiksberg.dk   Du modtager en mail fra Taxinævnet, […]