Møder i nævnet

Referat fra nævnets møde den 7. december 2017

Referat fra nævnsmødet den 7. december 2017 Bilag til referat fra nævnsmødet den 7. december 2017 dagsordenspkt. 8_

Dagsorden til nævnets møde den 7. december 2017

Dagsorden til nævnets møde den 7. december 2017

Referat fra nævnets møde den 27. september 2017

Offentligt Referat fra nævnets møde den 27 september 2017

Nævnets møde den 20. september 2017 blev udsat til den 27. september 2017.

Mødet blev udsat, da nævnet ikke var beslutningsdygtigt. Nævnet er ifølge dets vedtægter først beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af nævnets medlemmer er til stede. I mødet deltog 6 medlemmer ud af 13.

Dagsorden til nævnets møde den 20. september 2017

Offentlig dagsorden. Nævnsmøde den 20. september 2017

Referat fra nævnets møde den 12. juni 2017

Offentlig referat fra nævnsmødet den 12. juni 2017 med bilag Bilag til punkt 3. Udkast til notat om udviklingen i antallet af taxitilladelser Bilag til punkt 4. Referat og pressemeddelelse fra evalueringsmøde med 4×48  

Referat fra nævnets møde den 5. april 2017

Referat fra nævnsmøde den 5. april 2017

Referat fra nævnets møde den 2. februar 2017

Offentlig referat Nævnsmøde 02.02.2017

Dagsorden til nævnets møde den 2. februar 2017

Offentlig dagsorden – nævnsmøde 02.02.2017