Bortkomst af førerkort – straffeattest ikke ren

Hvis din private straffeattest ikke er ren, vil du stadig få udstedt et førerkort med samme udløbsdato som dit erhvervskørekort. Du skriver under på, at kortet er administrativt udstedt, da din sag skal forelægges nævnets politikere.

Du skal medbringe:

  • Et gyldigt erhvervskørekort med erhvervskode 400 el. 450
  • Straffeattest (max. 14 dage gammel)
  • Kopi af de(n) dom(me) der er påført straffeattesten. Hvis dommen har været anket, skal Taxinævnet bruge begge domme, der er afsagt i sagen. Hvis du kun har fået en bødestraf, kan du efter aftale med os udlade at aflevere dommen.

Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse fra Taxinævnet inden din ansøgning bliver fremlagt Taxinævnets politikere.