Bliv vognmand

Du kan søge om tilladelse til taxi, når nævnet udsteder en bevillingsrunde. På nuværende tidspunkt har vi ingen bevillingsrunde. Du har mulighed for at holde dig opdateret via Taxinævnets nyhedsbrev.

Nævnet kan udstede tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport, hvis ansøgeren opfylder følgende betingelser:

  1. Har bopæl i Danmark (bortfalder såfremt man bor i et andet EU medlemsland, Norge, Island eller Liechtenstein.
  2. Er myndig.
  3. Hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.
  4. Ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige (50.000 kr. og derover).
  5. Har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt (egenkapital eller sikkerhedsstillelse på 50.000 kr. for første tilladelse og 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse).
  6. Ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens § 78, stk. 2.7.
  7. I faglig henseende er kvalificeret til at udøve virksomheden og gør det antageligt, at de vil udøve denne på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

ad 7. Man er fagligt kvalificeret såfremt man inden for de sidste 10 år

  1. har gennemført og bestået et af Færdselstyrelsen godkendt vognmandskursus (kurset skal være gennemført og bestået senest 8 måneder efter tilsagn om en tilladelse), og

Endvidere er man fagligt kvalificeret, hvis man

  1. har tilladelse til taxi- limousine- og sygetransport, eller
  2. er godkendt som ansvarlig leder af og ansat som sådan af et selskab med begrænset ansvar, der udfører sygetransport.

Link til godkendte kursusudbydere til vognmandskursus