Bliv chauffør til taxi, limousine og sygetransport

Sådan bliver du chauffør til taxi, limousine og sygtransport

Printbar version af vejledning (12. juni 2017)

Den nye Taxilovgivning forventes at træde i  kraft den 1. januar 2018. Her kan du læse, hvad den kommer til at betyde for dig – Ny Taxilov pr. 1. januar 2018

Før du søger:

 • Før du søger om at blive chauffør til taxi, skal du have gennemført Trafikstyrelsens kvalifikationskursus. Dette kursusbevis kvalificerer dig til taxi, limousine og sygetransport. Se mere på Trafikstyrelsens hjemmeside.
 • Før du søger om at blive chauffør til sygetransport skal du have gennemført et BAB-kursus eller ambulancegrunduddannelsen.

NB. Du skal være opmærksom på, at dit kursusbevis ikke må være mere end 10 år gammelt.

Krav du skal opfylde for at blive chauffør

 1. Du skal være myndig.
 2. Du skal have et gyldigt kørekort med erhvervskode 400 eller 450.
 3. Du skal have bopæl i Danmark (bortfalder såfremt at du bor i et andet EU medlemsland, Norge, Island eller Liechtenstein).
 4. Du må ikke være dømt for strafbart forhold, som begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden.
 5. Du kan udføre jobbet forsvarligt og i overensstemmelse med god skik i branchen.
 6. Du er faglig kvalificeret ved at have gennemført og bestået et af Trafikstyrelsens godkendte chaufførkursus indenfor de sidste 10 år.
 7. Du skal beherske det danske sprog
 8. Du skal have kendskab til områdets geografi.

Du opfylder krav 7 og 8 med en førerkortprøve i Taxinævnets sekretariat.

Du skal bestå førerkortprøven for at få udstedt et førerkort. Førerkortet gælder til taxi, limousine og sygetransport, alt efter hvilket kvalifikationsbevis du medbringer til prøven. Førerkortet er godkendt af Taxinævnet for Region Hovedstaden.

Du finder nedenfor oplysninger om:

 1. Praktiske forhold og betingelser.
 2. Forlænget prøvetid til ansøgere med ordblindhed.
 3. Prøvens form og indhold.

1. Praktiske forhold og betingelser

Prøvested

Prøven holdes i Taxinævnets sekretariat på Frederiksberg Rådhus.

Adresse: Smallegade 1, 1. sal i Borgerservicecenteret, 2000 Frederiksberg (bagindgangen til Frederiksberg Rådhus).

Tilmelding til prøve

Du bestiller en tid til prøven her.

Du skal bruge dit Nem ID ved bestilling. Du kan hverken bestille tid eller ændre tid pr. telefon.

Ikke ren straffeattest

Hvis din straffeattest ikke er ren. Læs mere her.

Priser

 • Det koster 468 kr. at deltage i prøven.
 • Hvert prøveforsøg koster 468 kr.

Når du har bestået prøven, betaler du 113 kr. for selve førerkortet. Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller Mobile Pay.

På prøvedagen

Du henvender dig ved Taxinævnets ekspedition i Borgerservicecenteret på 1. sal. Her udfylder du et ansøgningsskema, afleverer dine bilag og betaler for ansøgningen.

NB: Du skal have trukket dit nr. i ekspeditionen senest 30 minutter før prøvestart. Kommer du senere, vil du blive betragtet som udeblevet fra prøven.

NB. Du får 2 måneders karantæne, og kan ikke bestille en ny tid, hvis du ikke har meldt afbud inden prøvens start.

Det skal du medbringe til førerkortprøven

Straffeattest

 • Den danske straffeattest må højst være 14 dage gammel.
 • Hvis du bor, eller har boet i et andet land end Danmark indenfor de sidste 5 år, skal du også medbringe en straffeattest fra dette land.
 • Hvis du bor, eller har boet i Sverige indenfor de sidste 5 år, skal du – i lukket kuvert – medbringe en attest fra kriminalpolitiet i Sverige. Du søger om attesten via blanketten her.

Den udenlandske straffeattest må højst være 3 måneder gammel.

NB. Straffeattesten skal printes ud.

Sundhedskort (sygeforsikringsbevis)

Erhvervskørekort (kode 400 eller 450)

 • Medbring legitimation med billede (fx dansk pas eller opholdstilladelse), hvis du har et midlertidigt kørekort.

Bevis for chaufførkursus:

Førerkort til taxi, limousine og sygetransport

 • Du skal have gennemført Trafikstyrelsens kvalifikationskursus. Se mere her.

Førerkort til sygetransport

 • Du skal have gennemført et BAB-kursus eller ambulancegrunduddannelsen.

Udstedelse af førerkort

Den dag du består prøven, får du udstedt dit førerkort hos medarbejderen i Taxinævnets ekspedition. Førerkortet får samme gyldighed og udløbsdato som erhvervskørekortet (kode 400 eller 450).

Ikke bestået prøven

Hvis du ikke har bestået prøven, kan du bestille tid til en ny prøve.

NB: Din straffeattest højst må være 14 dage gammel, du bedes derfor være opmærksom på, at medbringe en ny straffeattest, hvis den er forældet.

2. Forlænget prøvetid til ansøgere med ordblindhed

Du kan læse mere om forlænget prøvetid her.

3. Prøvens form og indhold

Prøvens form

Prøven foregår på PC uden brug af hjælpemidler. Du sidder sammen med op til fem andre prøvedeltagere. Alle deltagere får forskellige opgavesæt til prøven.

Prøvelederen fra sekretariatet fortæller først kort om prøven, og så tager du dine høretelefoner på og gennemfører prøven. Der er hele tiden en stemme, der fortæller dig, hvad du skal gøre. Du kan altid klikke på højtaleren, hvis du vil have gentaget det, stemmen siger.

Du har i alt 15. minutter til at besvare prøven.

Når alle deltagere har afsluttet prøven, kan du straks på skærmen læse, hvordan du har klaret prøven, og om du er bestået. Hvis du har bestået prøven, skal du blive i lokalet. Hvis du ikke består prøven, får du dine bilag igen og kan forlade prøvelokalet.

Bortvisningsgrundlag

 • Brug af hjælpemidler (mobiltelefon/tablet mv. skal være slukket imens du opholder dig i prøvelokalet).
 • Støjende og forstyrrende adfærd.

Prøvens indhold

Førerkortprøven består af tre delprøver.

 • Delprøve 1 er en prøve i dansk ordforråd.
 • Delprøve 2 er en prøve i vejnavne.
 • Delprøve 3 er en prøve i steder og hovedfærdselsveje.

Du skal bestå hver af de tre delprøver for at bestå prøven.

Du får nedenfor en beskrivelse af hver delprøve og der er nederst en demo af prøven, hvor du kan prøve at besvare prøveeksemplerne.

Delprøve 1.

Er en prøve i dansk ordforråd. Prøven består af 15 opgaver, og du har fire minutter til at svare på opgaverne. Du må højest have tre fejl for at bestå delprøven.

Stemmen læser fire ord op. Et af de tre sidste ord betyder det samme som det første ord. Du skal vælge det ord, du mener, betyder det samme som det første ord.

Du vælger ordet ved at klikke på ordet med musen. Hvis du ombestemmer dig, kan du klikke på et andet ord.

Eksempel 1: Stemmen siger pengeinstitut. Er det bank, stormagasin eller butik?

Det rigtige ord er ’bank’.

Eksempel 2: Stemmen siger spæner. Er det går, løber eller sjokker?

Det rigtige ord er ’løber’.

Delprøve 2

Er en prøve i vejnavne. Prøven består af seks opgaver og du har fem minutter til at svare på opgaverne. Du må højest have to fejl, for at bestå delprøven.

Stemmen siger et vejnavn. Du skal skrive vejnavnet i skrivefeltet. Mens du skriver, dukker der – ligesom på en GPS -forslag på vejnavne op. Vælg det vejnavn, der svarer til det, stemmen har sagt.

Du vælger dit svar ved at klikke med musen på vejnavnet.

Eksempel: Stemmen siger Thorvaldsensvej på Frederiksberg.

Stop ved Thorvaldsensvej og vælg.

Delprøve 3

Er en prøve i steder og hovedfærdselsveje. Prøven består af fem opgaver og du har 6 minutter til at svare på opgaverne. Du må højest have én fejl, for at bestå denne delprøve. Øve materiale til del 3 finder du på side 5 og 6.

 Opgave 1, 2 og 3

Du får vist et kort over Region Hovedstaden. På kortet er byerne fremhævet med gult, og by- og vejnavne fjernet.

Stemmen siger navnet på en by.

Du skal først vise, hvor på kortet byen ligger ved at klikke med musen på kortet.

Når du har valgt byen, skal du derefter vælge den korteste rute fra Rådhuspladsen til byen. Du skal vælge blandt de tre viste svarmuligheder.

Vigtigt:

Du kan flytte kortet rundt i rammen, ved at holde musen nede og flytte kortet. Du kan også gøre kortet mindre eller større ved at trykke på zoom-knappen +/-. Begge dele kan være en stor hjælp, når du skal løse opgaven.

Eksempel: Stemmen siger Albertslund. Du viser nu, hvor Albertslund ligger ved at klikke med musen på kortet. Derefter vælger du Roskildevej blandt de tre forslag til korteste rute fra Rådhuspladsen.

Opgave 4 og 5

Stemmen siger navnet på en seværdighed eller et sted.

Du skal vælge den korteste rute fra Rådhuspladsen til seværdigheden eller stedet, blandt de tre viste svarmuligheder.

Vejledning og DEMO af prøven

 • Prøv selv i demoen, hvordan prøven fungerer her.
 • Øvemateriale til delprøve 3, kan du hente her.

NB: Til prøven vil du kun blive oplyst antal af fejl i hver delprøve, og ikke hvilke fejl der er tale om.

Brugbare links