Archive for:

Kompetence-/kursusbevis vs deltagerbevis i AMU-kurser

På nævnsmødet den 15. april 2015 besluttede nævnet at skærpe kravene for kursusbeviser for AMU-kurser som fremlægges i forbindelse med en kommende ansøgning om taxitilladelse. Nævnet vedtog, at der ved ansøgning om en taxitilladelse vil blive set mere positivt på et kompetencebevis/kursusbevis end et deltagerbevis. Dette gælder dog kun fremadrettet. […]

READ MORE »